PL EN

Polska Izba Książki ul. Oleandrów 8 00-629 Warszawa

Komunikaty PIK

Newsletter PIK 3.2014

Strona Jubileuszu: www.sbp.pl/650

Warszawa, 07.03.2014 r.

 

Newsletter PIK 3.2014

 

Bieżące informacje dla członków Polskiej Izby Książki

Prosimy o przekazanie wszystkim, których informacje mogą dotyczyć

 

1. Konferencja prasowa PIK na temat zmian w ustawie o oświacie

05 marca odbyła się w PAP konferencja prasowa PIK z udziałem wiceprezesa PIK, Grzegorza Majerowicza, przewodniczącego SWE, Jarosława Matuszewskiego, reprezentanta wydawców edukacyjnych, Agnieszki Ostapowicz (Wydawnictwo Żak) oraz metodyka dra Grzegorza Śpiewaka. W konferencji wzięły udział najważniejsze media, przedstawiciele organizacji księgarskich oraz wydawców.

Polska Izba Książki pozytywnie ocenia działania rządu dążące do zapewnienia uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych. Polska pozostawała jednym z nielicznych krajów Europy, w których koszty ich zakupu musieli pokrywać rodzice. Dotacje na podręczniki i ćwiczenia, wprowadzenie wymogu wieloletniości podręczników dla starszych klas, zaproponowane w nowelizacjach ustawy oświatowej to rozwiązania, które popiera środowisko wydawnicze. Niestety celem niektórych rządowych propozycji jest wyłącznie ograniczenie działalności branży wydawniczej, a nie troska o zapewnienie wysokiej jakości edukacji. Ich wdrożenie będzie sprzeczne z zasadami nowoczesnej pedagogiki, może też doprowadzać do edukacyjnych absurdów, czego przykładem jest np. ustalenie dotacji na zakup ćwiczeń do jednego przedmiotu w gimnazjum na poziomie ok. 2 zł rocznie!

Stanowisko PIK oraz materiały pokonferencyjne dostępne są na naszej stronie internetowej TUTAJ

 

2. Konferencja prasowa PIK na temat projektu ustawy o jednolitej cenie książek

20 lutego br. podczas konferencji prasowej zaprezentowaliśmy główne założenia projektu Ustawy o jednolitej cenie książki, który eksperci PIK przygotowali w oparciu o doświadczenia krajów członkowskich UE. Na pytania zebranych odpowiadali Włodzimierz Albin (prezes Polskiej Izby Książki), Bogdan Szymanik (wydawca, właściciel Wydawnictwa Bosz, księgarz) oraz mec. Maciej Ślusarek (autor projektu ustawy z Kancelarii LSW).

Ustawa o jednolitej cenie książki ma za przedmiot regulację rynku wydawniczego i dystrybucji książek w Polsce – celem ustawy jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego regulacji siostrzanej do funkcjonujących w innych Państwach Europy, a umożliwiających wydawcy i importerowi książek ustalenie, na określony ustawą czas, jednolitej ceny książek, obowiązującej wszystkich sprzedawców końcowych – księgarzy, księgarnie sieciowe, sklepy wielobranżowe, kioski itp. (patrz: Uzasadnienie do projektu ustawy).

Szczegółowe informacje o projekcie znajdziecie Państwo w dziale Projekty/Projekt ustawy o jednolitej cenie książki na naszej stronie internetowej.

 

3. Spotkanie trójstronne na temat regulacji rynku książki: Francja, Niemcy, Polska

17 marca br. o godzinie 11:00 rozpocznie się trójstronna konferencja informacyjna PIK oraz IK na temat: „Co państwa muszą robić, by wspierać czytelnictwo i rynek wydawniczy? Francja, Niemcy, Polska: o pozytywnych skutkach regulacji rynku książki i o dążeniach do jego wprowadzenia”. Zaprezentowane zostaną skutki regulacji rynku we Francji i Niemczech oraz polski projekt ustawy o jednolitej cenie książek (PIK). Współorganizatorami i partnerami konferencji są Ministerstwo Kultury we Francji, Instytut francuski w Polsce oraz Börsenverein des Deutschen Buchhandels.

Program konferencji do wglądu na stronie PIK.

 

4. Pierwsze wyniki projektu badawczego PIK „Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce”

W 2014 roku kontynuowane są badania w ramach projektu PIK „Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Projektu Obserwatorium Kultury. W marcu zrealizowany zostanie drugi panel badania czytelników, badania jakościowego, który znacząco uzupełni badanie wykonane w roku 2013. Trwają przygotowania do dalszych modułów badawczych oraz kontynuacji dyskusji ekspertów (maj br.).

Harmonogram prac projektowych, Raport z pierwszego modułu badawczego wykonanego na zlecenie PIK przez CBOS jesienią 2013 roku oraz Raport z pierwszego panelu badania czytelników dostępne na stronie PIK w dziale Projekty/Badanie "Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce".

 

5. Posiedzenie Sekcji Wydawców Akademickich i Naukowych

We wtorek 25 lutego odbyło się w biurze PIK spotkanie członków Sekcji Wydawców Akademickich i Naukowych PIK. W trakcie dyskusji omówiono relacje wydawców z resortem nauki i szkolnictwa wyższego. Szczegółowo przedyskutowano udział wydawców akademickich w tegorocznych imprezach targowych. Omówiono także przygotowania do dyskusji panelowej pod roboczym tytułem „Egzemplarz obowiązkowy – czy mamy problem?”, jaka odbędzie się 23 maja podczas Targów Academia w Warszawie (w ramach Warszawskich Targów Książki).

Uzgodniono, że kolejne zwyczajne spotkanie członków Sekcji odbędzie się na przełomie września i października tego roku, natomiast spotkania nadzwyczajne będą organizowane w miarę potrzeby podczas imprez targowych. Podczas Targów Książki w Krakowie (23-26 października) odbędzie się wspólne spotkanie członków Sekcji i członków Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych.

 

Biuro PIK


Do pobrania:

Newsletter PIK 3.2014

 

Powiązane komunikaty

Więcej komunikatów

Strefa członków PIK

Pełny dostęp do treści serwisu dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Przystąp do PIK

By stać się członkiem PIK, wystarczy wypełnić deklarację członkowską. Lorem ipsum dolor sit amet enim.

Dowiedz się więcej