Relacja, prezentacje i zdjęcia ze spotkań PIK na V Warszawskich Targach Książki

Z niemałym sukcesem udało nam się zorganizować aż cztery spotkania podczas WTK, które ku naszemu zadowoleniu cieszyły się zainteresowaniem nie tylko w środowisku branżowym, ale również wśród samych czytelników.

Wciąż bardzo gorącym tematem jest projekt PIK dotyczący Ustawy o jednolitej cenie książki. Na spotkaniu 22 maja poświęconemu temu zagadnieniu odnotowaliśmy największą frekwencję. Po prezentacji Grzegorza Boguty z GAB Media, który przedstawił stan prac nad projektem ustawy, głos zabrał gość specjalny, Michał Boni, były minister administracji i cyfryzacji. W swoim wystąpieniu zdecydowanie poparł działania Izby, wskazując między innymi na duże znaczenie księgarń w życiu społeczno-kulturalnym. Na spotkaniu panowała zgodność w sprawie wprowadzenia ustawy i postulowano jej rozszerzenia na formy cyfrowe analogicznie do Francji i Niemiec. Interesująca była informacja Michała Boniego na temat starań ponownego wprowadzenia ustawy o jednolitej cenie w Wielkiej Brytanii.

Kolejne spotkanie związane było z projektem badawczym PIK. Zespół badawczy z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI) zaprezentował wyniki badania jakościowego. Analizowano kiedy i jak czytają Polacy, po jakie teksty najchętniej sięgają i co jest ich motywacją. Dodatkowo uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać ciekawej relacji z badania etnograficznego prowadzonego przez OPI. W drugiej części spotkania Grzegorz Boguta z GAB Media dał wprowadzenie do dyskusji, jak dopasować modele biznesowe do aktualnych form i praktyk czytelniczych, zachęcając zebranych do włączenia się w dyskusję panelową w internecie. Osoby chcące wziąć w niej udział proszone są o kontakt z Biurem PIK – biuro@pik.org.pl.

Drugiego dnia Targów odbyły się dwa spotkania, których byliśmy współorganizatorem.

Pierwsze z nich, współorganizowane przez Konferencję Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, poświęcone było nowelizacji Rozporządzenia dotyczącego obowiązkowego egzemplarza bibliotecznego. O pracy nad redukcją liczby EO z 17 do 5 poinformowała pani dyrektor Anna Duńczyk-Szulc z Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN. Oczekiwany przez wydawców od lat projekt rządu zostanie w najbliższym czasie podany do szerokich konsultacji społecznych i środowiskowych. Projekt wzbudza protest bibliotekarzy, dla których egzemplarz obowiązkowy był w dużej mierze instrumentem uzupełniania księgozbiorów. Gorącą dyskusję zakończono konkluzją, żeby całe środowisko książki walczyło o większe nakłady na zakupy dla bibliotek.

Po raz kolejny Frankfurckie Targi Książki oraz PIK zorganizowały panel kontynuujący tematykę cyfrowych wyzwań dla rynku książki. Jonathan Beck, dyrektor programowy jednego z najstarszych i największych niemieckich wydawnictw, zaprezentował, w jaki sposób radzi sobie w czasie nieustannych zmian na rynku książki. Niemiecka perspektywa różni się od polskiej, co tym bardziej było ciekawe zarówno dla pozostałych panelistów, jak i zgromadzonych gości. Z dużym zainteresowaniem zebranych oraz zagranicznych gości spotkała się prezentacja Piotra Kubiszewskiego o wnioskach dla branży wydawniczej płynących z zebranych przez niego danych na temat rynku e-publikacji i nowych formatów cyfrowych. Ożywiona dyskusja z Sonią Dragą i Marcinem Beme oraz publicznością przedłużyła spotkanie o pół godziny.


Do pobrania:

Jonathan Beck, prezentacja

Piotr Kubiszewski, prezentacja