III Forum Prawa Autorskiego MKiDN - stanowisko PIK

Trzecie Forum Prawa Autorskiego odbyło się 2 października 2013 r. Dyskutowano na nim temat dozwolonego użytku publicznego.

W załączeniu stanowisko PIK.


Do pobrania:

III FPA MKiDN, stanowisko PIK