Zachowania konsumentów na rynku mediów i nowych technologii

Federacja Konsumentów przeprowadziła jesienią tego roku badanie ankietowe na temat zachowań konsumentów na rynku mediów i nowych technologii. Ankiety dostarczyły ciekawych informacji, m.in. na temat korzystania z dóbr kultury, sposobów ich odbioru oraz legalności działań.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją prasową z konferencji 15.12 br. oraz z raportem z badania.


Do pobrania:

Informacja prasowa

Raport z badania