PL EN

Polska Izba Książki ul. Oleandrów 8 00-629 Warszawa

Komunikaty PIK

W skrócie 14.2013

2013-08-21

W skrócie 14.2013

Warszawa, 21.08.2013 r.Bieżące informacje dla członków PIK


Prosimy o przekazanie wszystkim, których informacje mogą dotyczyć1. Warsztaty. Nowoczesne technologie w służbie branży wydawniczej – program TISP w 2013 r.

We wrześniu w Biurze PIK odbędzie się pierwsze spotkanie uczestników projektu TISP. Zostanie na nim zaprezentowany przegląd aktualnych prób wykorzystania nowych technologii w branży wydawniczej, ustalone zostaną tematy i terminy warsztatów w Polsce w najbliższych 12 miesiącach. Dokonamy również wyboru delegata na październikowy warsztat TISP we Frankfurcie.


Wydawców, którzy chcieliby przystąpić do projektu unijnego TISP, prosimy o pilne zgłoszenie do pani Agaty Skaruz (agata.skaruz@pik.org.pl). Jest jeszcze kilka wolnych miejsc.

2. Międzynarodowa konferencja SAiW 17.09. br.
Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka” pragnie zaprosić do udziału w konferencji poświęconej systemom informacji o książce, a w szczególności zagadnieniom związanym z włączaniem Polski w system wyszukiwania informacji o prawach autorskich. Przedmiotem obrad będą unijny program ARROW Plus, zmiany na rynku wydawniczym po wdrożeniu systemu oraz inne ważne dla wydawców tematy, takie jak e-ISBN.


Konferencja „System ARROW – sine qua non rynku książki w XXI wieku” odbędzie się 17 września 2013 r. (wtorek) w auli Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera przy ul. Westerplatte 11 w Krakowie. Wezmą w niej udział centralni koordynatorzy projektu unijnego oraz liderzy i uczestnicy poszczególnych pakietów roboczych, a także przedstawiciele ważnych polskich organizacji i podmiotów rynku wydawniczego.


Program konferencji:
http://www.polskaksiazka.pl/pl/2/76/1/System-ARROW--sine-qua-non-rynku-ksiazki-w-XXI-wieku

Ze względów organizacyjnych będziemy wdzięczni za potwierdzenie udziału w spotkaniu do 10 września br. (wtorek) na adres office@polskaksiazka.pl Udział w konferencji – podobnie jak w pozostałych spotkaniach organizowanych przez SAiW „Polska Książka” – jest bezpłatny.

3. Spotkania Kurii PIK
We wrześniu odbędzie się cykl spotkań poszczególnych Kurii PIK z przedstawicielami Rady i Biurem w celu omówienia zadań Izby na rok 2014. Dyskutować będziemy także o bieżących problemach branży oraz sposobach wsparcia, jakie Biuro może udzielać członkom Kurii, np. w czasie targów książki w Krakowie czy w Warszawie. Informacje o terminach i agendzie poszczególnych spotkań przesłane zostaną do członków Kurii drogą mailową w najbliższych dniach.

4. PIK-owy Laur – kolejny etap za nami!
Zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń do 8. edycji konkursu PIK-owy Laur 2013. Kolejnym etapem będą obrady Jury, które spośród wszystkich kandydatów będzie musiało dokonać wyboru trzech nominowanych w dwóch kategoriach: „Najciekawsza Prezentacja Książki i Czytania w mediach drukowanych” oraz „Najciekawsza Prezentacja Książki i Czytania w mediach audio-wizualnych i elektronicznych”.


Ogłoszenie zwycięzców konkursu nastąpi podczas uroczystej gali wręczenianagród 25 października br. w Krakowie.

5. Sprawozdanie MAiC z realizacji rekomendacji warsztatu „Budowanie modeli biznesowych”

W informacji MAiC czytamy: „Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przywiązuje bardzo dużą wagę do wspierania gospodarki elektronicznej, podejmując działania, które zapewniają przyjazne a jednocześnie bezpieczne dla przedsiębiorców i konsumentów otoczenie prawne, które pomaga, a nie przeszkadza w rozwoju handlu i usług elektronicznych. Jednym z takich działań jest realizacja rekomendacji zawartych w załączniku do raportu Modele biznesowe w Internecie. Rozwój przedsiębiorczości internetowej w Polsce a polityka regulacyjna, przygotowanego przez uczestników warsztatów zorganizowanych w ramach Kongresu Wolności w Internecie”.


Wprowadzono m.in. szereg zmian w ustawie Prawo telekomunikacyjne, umożliwiających przykładowo zawarcie tzw. abonamentowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z wykorzystaniem formularza elektronicznego, elektroniczne potwierdzanie zmian warunków umowy dokonanych przez abonenta czy też zastąpienie indywidulanej komunikacji z abonentem (w formie papierowej) informowaniem o zmianach w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez podanie ich do publicznej wiadomości. Znowelizowano ustawę o audiowizualnych usługach medialnych na żądanie (Video on Demand – VOD), wprowadzając udogodnienia dla przedsiębiorców. W porozumieniu z MAiC dniu 1 stycznia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. „Wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia to przedsiębiorca będzie decydował zarówno o tym, jaki format danych wybrać, jak i o tym za pomocą jakich procesów biznesowych zapewnić autentyczność, integralność i czytelność faktury. Na prośbę i we współpracy z MAiC, Ministerstwo Finansów przygotowało i opublikowało broszurę informacyjną przybliżającą najważniejsze zmiany w zakresie fakturowania elektronicznego. Dokument w formacie PDF jest dostępny pod następującym adresem:

http://www.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/Broszura+fakturowanie_21+grudnia_ost.pdf

Po konsultacjach z Ministerstwem Sprawiedliwości i UOKiK, MAiC uwzględniło szereg rekomendacji warsztatu dotyczących Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. MAiC angażuje się także w walkę z wyższą stawką VAT na książki w formie elektronicznej (e-booki, audiobooki).


Pełna informacja o stanie realizacji poszczególnych rekomendacji została zamieszczona na Wiki grupy warsztatowej pod adresem: http://warsztaty.mac.gov.pl/modele_biznesu/doku.php.AS/GSz

Powiązane komunikaty

Więcej komunikatów

Strefa członków PIK

Pełny dostęp do treści serwisu dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Przystąp do PIK

By stać się członkiem PIK, wystarczy wypełnić deklarację członkowską. Lorem ipsum dolor sit amet enim.

Dowiedz się więcej