PL EN

Polska Izba Książki ul. Oleandrów 8 00-629 Warszawa

Komunikaty PIK

Uchwała Rady Polskiej Izby Książki

z dnia 2 kwietnia 2024 roku


W sprawie podjęcia przez władze Rzeczpospolitej Polskiej prac legislacyjnych, mających na celu zahamowanie spadku liczby księgarń w Polsce, wspierania dostępu do książki i rozwoju czytelnictwa oraz uzdrowienia sytuacji polskiej branży wydawniczej i księgarskiej

 

Polski rynek księgarski, a co za tym idzie cała branża wydawnicza, znajdują się w opłakanym stanie. Jeden z najniższych w Europie poziomów czytelnictwa i dominacja dużych firm dystrybucyjnych  doprowadziły do bezprecedensowego spadku liczby księgarń, szczególnie księgarń niezależnych. W ciągu ostatnich pięciu lat odnotowaliśmy zamknięcie kilkuset księgarń.  W sposób oczywisty odbija się to na dostępności książek dla czytelników, kondycji wydawnictw i jakości wydawanych w Polsce treści, która stała się dużo mniej ambitna niż w innych krajach europejskich. To z kolei uderza w poziom edukacji i kultury, kreatywności społeczeństwa oraz kapitału społecznego. Uderza w podstawy rozwoju naszego państwa i osłabia naszą pozycję w rywalizacji międzynarodowej.

Społeczeństwo jest świadome tej sytuacji. Świadczy o tym dyskusja na temat proponowanych zmian, jaka od kilku miesięcy toczy się w Internecie. Także władze państwowe, w tym przedstawiciele ministerstwa kultury, wypowiadają się na ten temat pozytywnie i widzą potrzebę podjęcia działań.

Rada Polskiej Izby Książki wzywa rząd Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności ministra kultury i dziedzictwa narodowego, do niezwłocznego podjęcia prac legislacyjnych w celu naprawy tej sytuacji. Liczne państwa europejskie doświadczyły w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat takich samych problemów i podjęły działania niezbędne, by im przeciwdziałać. Metody, jakimi można zahamować lawinowe upadki księgarń i uzdrowić rynek, są doskonale znane i sprawdzone. Są to:

  • wprowadzenie przepisów zamrażających ceny nowości wydawniczych na okres od 6 do 12 miesięcy, co pozwoli księgarniom skutecznie konkurować na rynku i umożliwi wszystkim podmiotom zajmującym się sprzedażą książek równą rywalizację;
  • wprowadzenie regulacji marż na tym rynku, dzięki czemu duże podmioty dystrybucyjne, dyktujące warunki handlu, nie będą mogły nadużywać swojej pozycji dominującej;
  • przeprowadzanie bardziej  wnikliwych analiz dotyczących działania przepisów konkurencji na rynku księgarskim i wydawniczym;
  • wprowadzenie ulgi podatkowej związanej z zakupami książek do użytku prywatnego lub innej formy wspierania budżetów rodzinnych na zakup książek;
  • obniżenie wysokości stawki podatku VAT na książki do zera procent;
  • zwiększenie dotacji na zakupy biblioteczne i powiązanie ich z transakcjami realizowanymi poprzez lokalne księgarnie.

 

Państwo polskie powinno skorzystać z tych doświadczeń i wybrać takie działania, które uzna za najbardziej dostosowane do naszej obecnej sytuacji.

Polska Izba Książki deklaruje pełną współpracę oraz pomoc ekspercką w wyborze odpowiedniej metody regulacji oraz w pracach ustawodawczych. W ciągu ostatnich lat wystąpiliśmy z kilkoma projektami legislacyjnymi i gotowi jesteśmy podzielić się naszymi doświadczeniami w tej dziedzinie.

Powiązane komunikaty

Więcej komunikatów

Strefa członków PIK

Pełny dostęp do treści serwisu dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Przystąp do PIK

By stać się członkiem PIK, wystarczy wypełnić deklarację członkowską. Lorem ipsum dolor sit amet enim.

Dowiedz się więcej