PL EN

Polska Izba Książki ul. Oleandrów 8 00-629 Warszawa

Egzemplarz obowiązkowy

Egzemplarz obowiązkowy

W Polsce kwestie związane z obowiązkowym egzemplarzem bibliotecznym (eo) regulują trzy dokumenty:

  1. Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz.U. 1996, nr 152, poz. 722),
  2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad ich przekazywania (Dz.U. 1997, nr 29, poz. 161),
  3. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad ich przekazywania (Dz.U. 1999, nr 50, poz. 513).

Wybór przydatnych informacji
  • Przesyłki z egzemplarzami obowiązkowymi są zwolnione z opłat pocztowych.
  • W przypadku publikowania książek w różnych standardach edytorskich wysyłamy eo w tzw. najwyższej formie (na przykład w przypadku druku tego samego tytułu w oprawie twardej i broszurowej wysyłamy eo tytułu w oprawie twardej).
  • Dodruki nie podlegają obowiązkowi eo.
  • Kolejne wydania podlegają obowiązkowi eo na ogólnych zasadach.
  • Przy nakładach poniżej 100 egz. przesyłamy tylko dwa eo – po jednym do Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej.
  • Jeśli w książkach nie podajemy wysokości nakładu mamy obowiązek poinformować Bibliotekę Narodową o nakładzie w odrębnym wykazie.
  • Egzemplarz obowiązkowy obejmuje nie tylko książki, szczegółowa lista publikacji znajduje się w załączniku do rozporządzenia MKiS z dnia 6 marca 1997 r.


Do pobrania:

Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad ich przekazywania

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad ich przekazywania

 

Strefa członków PIK

Pełny dostęp do treści serwisu dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Przystąp do PIK

By stać się członkiem PIK, wystarczy wypełnić deklarację członkowską. Lorem ipsum dolor sit amet enim.

Dowiedz się więcej