PL EN

Polska Izba Książki ul. Oleandrów 8 00-629 Warszawa

Komunikaty PIK

Newsletter PIK 4.2014

Strona Jubileuszu: www.sbp.pl/650

Warszawa, 02.04.2014 r.

 

Newsletter PIK 4.2014

 

Bieżące informacje dla członków Polskiej Izby Książki

Prosimy o przekazanie wszystkim, których informacje mogą dotyczyć

 

1. Prace Rady PIK – ustalenia na posiedzeniu 20 marca

Przewodniczący Sekcji Wydawców Edukacyjnych, Jarosław Matuszewski, przedstawił Radzie aktualny stan starań SWE PIK o współpracę z MEN-em w zakresie realizacji rządowego programu „darmowe podręczniki dla szkoły podstawowej”. Ustalono prowadzenie intensywnej kampanii informacyjnej na temat negatywnych konsekwencji dla jakości edukacji, jakie za sobą pociągnie rządowy program. Omówiono postępy prac nad projektem ustawy o jednolitej cenie oraz w ramach badania transformacji czytelnictwa w Polsce. Ustalono formy promocji obydwu projektów. Wszystkie materiały związane z projektami są do wglądu na stronie PIK. Prezes poinformował o działaniach Stowarzyszenia Kreatywna Polska, której PIK jest członkiem. Stwierdzono, że konieczna jest intensyfikacja informowania o wadze działań PIK i zachęcenie niezrzeszonych podmiotów branży do wstępowania do Izby.

 

2. Darmowe podręczniki bez rządowego monopolu - spotkanie prasowe SWE 31.03.2014

31 marca o godzinie 11:00 w Galerii Delfiny przy ul Smulikowskiego 10/2 odbyło się kolejne spotkanie wydawców edukacyjnych z mediami.

Z analiz Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki wynika, że za środki, które rząd zamierza przeznaczyć na podręcznikową reformę, w tym m.in. na stworzenie własnego podręcznika, można mieć gotowe, sprawdzone i obszerniejsze materiały edukacyjne profesjonalnych wydawców. - Ministerstwo edukacji upiera się przy forsowaniu rozwiązań, które narzucą szkołom rządowy podręcznik chociaż pomysł ten krytykowany jest m.in. przez Rządowe Centrum Legislacji i UOKiK a także środowiska nauczycielskie i rodziców. Tymczasem za środki, które planuje się przeznaczyć na reformę, można ulepszyć obecnie istniejące rozwiązania, nie wprowadzając szkodliwego dla edukacji monopolu, nie demolując systemu pracy w szkołach i co najważniejsze - można zapewnić dzieciom darmowe podręczniki – mówi Jarosław Matuszewski, Przewodniczący Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki.

Obszerny materiał prasowy do pobrania na stronie PIK.

 

3. Projekt paczka

Negocjacje cen i warunków umowy na usługi kurierskie dla członków PIK są na końcowym etapie. Dobre warunki zaoferowały dwie firmy. Została opracowana przez prawnika umowa ramowa PIK- FIRMA KURIERSKA, gwarantująca ustalone warunki za usługi dla członków PIK, którzy zgłosili swój udział w projekcie. Dopracowywany jest wzór umowy indywidualnej. Ostateczny wybór usługodawcy i uruchomienie indywidualnych umów powinno nastąpić najpóźniej w maju br.

 

4. Program na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych

Program Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych przy MKiDN prosi wzięcie udziału w konsultacjach, które trwają do 14 kwietnia.

Prosimy o uważną lekturę opracowania. Zawiera ono rzeczowe, dobre podsumowanie tematu naruszeń pa i pp, skutków tych naruszeń oraz efektów dotychczasowych działań państwa w tym zakresie. Druga część materiału zawiera informację o programachdla walki z naruszeniami pa i pp, proponowanych na okres 2014-2016. Treść projektu dostępna jest tutaj.

O uwagi prosimy w szczególności tych, którzy doświadczyli naruszeń i próbowali egzekwować swoich praw. Prosimy przesyłać swoje opinie do 07.04. na adres: grazyna.szarszewska@pik.org.pl.

 

5.Konferencja „Na co dzień i od święta”

W dniach 27-28 marca br. odbyła się, zorganizowana przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, konferencja zatytułowana „Na co dzień i od święta – książka w życiu Polaków XIX-XXI w”. Polską Izbę Książki reprezentowało dwóch prelegentów: dr Grzegorz Boguta z referatem „Książka poza cenzurą - lata 1977-1989, powstanie i działalność Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA” oraz red. Piotr Dobrołęcki z referatem „Dwudziestopięciolecie wolnego rynku książki w Polsce 1989-2014”. Oba referaty będą dostępne na stronie PIK po 15 kwietnia.

 

6. Nowy członek PIK – witamy!

Witamy w naszych szeregach Wydawnictwo GSMA Energia-pl z siedzibą w Świdnicy. Zapraszamy pozostałych niezrzeszonych!

 

7. Rezygnacja z pracy w Radzie PIK trzech jej członków

Wieloletni zasłużeni członkowie Rady PIK – Sonia Draga, Maciej Makowski oraz Piotr Sagnowski – złożyli rezygnację z dalszej pracy w Radzie. Powodem są wzmożone ważkie obowiązki na podstawowym polu ich działalności zawodowej a także – w przypadku Piotra Sagnowskiego – przekształcenia w działalności firmy, która Piotra Sagnowskiego delegowała. Rada PIK złożyła odchodzącym członkom podziękowanie za ich wieloletnie zaangażowanie i trud na rzecz branży.

Na corocznym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu członków PIK (21.05.2014, godz. 16:00) dokonane zostaną wybory uzupełniające do Rady. Kandydaci z kurii 1 i 2 zostaną wyłonieni na posiedzeniach kurii przed Walnym Zgromadzeniem, które zorganizuje biuro Izby.

 

8. Warszawskie Targi Książki na Stadionie Narodowym, 22-25 maja 2014 r.

Po ubiegłorocznym sukcesie z udziałem ponad 60-tysięcznej publiczności, tegoroczne targi przyciągać będą jeszcze ciekawszą ofertą programową i wystawienniczą.

Jak co roku na czytelników czekają rabaty, nowości i bestsellery. Organizatorzy spodziewają się ponad 600 wystawców z Polski i 20 innych krajów. Dla gości, którzy targi traktują jako okazję do spotkań z ulubionymi autorami, tegoroczne Warszawskie Targi Książki na Stadionie Narodowym będą nie lada okazją. Organizatorzy zachęcają do śledzenia strony www.targi-ksiazki.waw.pl, gdzie niebawem pojawi się grafik spotkań autorskich.

Więcej na stronie PIK.

 

Biuro PIK


Do pobrania:

Newsletter PIK 4.2014

 

Powiązane komunikaty

Więcej komunikatów

Strefa członków PIK

Pełny dostęp do treści serwisu dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Przystąp do PIK

By stać się członkiem PIK, wystarczy wypełnić deklarację członkowską. Lorem ipsum dolor sit amet enim.

Dowiedz się więcej