PL EN

Polska Izba Książki ul. Oleandrów 8 00-629 Warszawa

Komunikaty PIK

W skrócie 15.2013

2013-08-30


Warszawa, dn. 30 sierpnia 2013 r.

W SKRÓCIE 15.2013


Bieżące informacje dla członków PIK

Prosimy o przekazanie wszystkim, których informacje mogą dotyczyć

1. Forum PIK III: Modele wymiany dóbr kultury w dobie internetu

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS zapraszamy na kolejną merytoryczną debatę o palących zagadnieniach naszej branży: Czy można wyobrazić sobie społeczeństwo, w którym twórcy stabilnie zarabiają, a nikt nie ma motywacji do piractwa? Jak stworzyć system powszechnego i taniego dostępu do dóbr kultury z poszanowaniem praw twórców?

Spotkanie odbędzie się 5 września (czwartek) o godzinie 12:00 w ZAiKS-ie, ul. Hipoteczna 2 w Warszawie.

Program:

1. Otwarcie spotkania (Włodzimierz Albin, Janusz Fogler)

2. Wprowadzenie do dyskusji, nowe modele wymiany dóbr kultury (Grzegorz Boguta, Andrzej Kuśmierczyk, Władysław Majewski)

3. Dyskusja.


Debata będzie transmitowana na żywo i dostępna na stronie www.zaiks.org.pl oraz www.pik.org.pl


2. Prace nad projektem UoK zespołu PIK i środowiska księgarskiego. Fundusz celowy

Od kilku miesięcy trwają wzmożone prace zespołu eksperckiego PIK, wspieranego przez środowiska księgarskie, nad projektem wprowadzenia Ustawy o Książce. Raport o wynikach prowadzonych prac przesłany zostanie do wszystkich zaangażowanych w sprawę organizacji i osób, w tym do wszystkich członków PIK – na początku września.

Wraz z raportem rozesłany zostanie apel do wszystkich podmiotów działających w branży o wpłaty na Fundusz celowy PIK (UoK) z uzasadnieniem konieczności jego tworzenia, jego wysokości oraz procedury rozliczania wpływów na i wydatków z Funduszu celowego UoK przez biuro PIK.

Możliwość realizacji projektu uzależniona jest od efektywnego wsparcia finansowego środowiska dla tego projektu.


3. Spotkanie TISP – informacje o projekcie, decyzje o wyjazdach

13 września o godz. 12:00 w biurze Polskiej Izby Książki przy ul. Oleandrów 8 odbędzie się spotkanie informacyjno-organizacyjne związane z unijnym projektem TISP (Technology and Innovation for Smart Publishing). Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania celu projektu, jego etapów, planowanych wyjazdów oraz do poznania Państwa oczekiwań. Dodatkowo przedstawimy Państwu najważniejsze informacje na temat rynku nowych technologii na polskim rynku wydawniczym.

Projekt skierowany jest do członków PIK – chętnych prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego. Wypełnione zgłoszenia prosimy przesyłać na adres agata.skaruz@pik.org.pl


4. Konkurs PIK-owy Laur – zgłoszenia zebrane, czas na obrady jury!

Już we wrześniu przystępujemy do kolejnego etapu konkursu dla dziennikarzy promujących książki i czytelnictwo. W połowie września odbędą się obrady jury, które spośród nadesłanych kandydatur wyłoni sześciu nominowanych (po trzech w dwóch kategoriach), a następnie dwóch zwycięzców.

W skład tegorocznego jury weszli prof. Maria Poprzęcka (historyk sztuki), prof. Anna Nasiłowska (krytyk literacki), Prof. Janusz Fogler (prezes Stowarzyszenia ZAiKS), dr Tomasz Makowski (dyrektor BN) oraz dr Adam Pomorski (prezes PEN Clubu). Obradom przewodniczyć będzie prezes PIK – Włodzimierz Albin. Ze strony Izby w jury zasiądą ponadto wiceprezesi: Barbara Jóźwiak oraz Grzegorz Majerowicz.

Konkurs dofinansowywany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


5. Forum Prawa Autorskiego 3 – o dozwolonym użytku publicznym

Jak informuje MKiDN kolejne Forum Prawa Autorskiego odbędzie się 02.10, a jego tematem będzie wynik konsultacji społecznych w sprawie dozwolonego użytku publicznego. PIK jest aktywnym uczestnikiem prac Forum Prawa Autorskiego do samego początku (marzec 2013 r.).

Szczegóły po pracach Forum i zajmowanego stanowiska PIK w poszczególnych omawianych zagadnieniach na www.prawoautorskie.gov.pl

 

6. Konferencja na temat kopiowania i kompensaty dla twórców i producentów na Wydziale Prawa UW

Katedra Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego organizuje 04.10 br. konferencję naukową poświęconą problematyce opłat kompensujących straty twórców i producentów, wynikających ze skali kopiowania. Dorobek konferencji zostanie opublikowany w formie książkowej.

 

7. Wydawcy edukacyjni w kampanii Caritas Polska „Tornister pełen uśmiechów”

Dziewięciu wydawców edukacyjnych – członków Sekcji Wydawców Edukacyjnych PIK, należących do Porozumienia Wydawców Edukacyjnych „Nowoczesna Edukacja” – zaangażowało się w akcję dobroczynną organizowaną przez Caritas Polska „Tornister pełen uśmiechów”. Akcja ma na celu zebranie funduszy na zakup i wyposażenie wyprawek szkolnych dla najbardziej potrzebujących uczniów. Wydawnictwa te przekazały bezpłatnie swoje podręczniki dzieciom. „Współpraca z Caritas daje nam szansę na skoordynowanie naszych działań i dotarcie z pomocą tam, gdzie jest najbardziej potrzebna” – czytamy w komunikacie wydawców wspierających akcję.

 

8. Targi Książki w Krakowie – wydarzenia PIK

W tym roku w Krakowie spotkamy się 24.10 na dyskusji o dwuletnim badaniu czytelnictwa, podjętych przez PIK, CBOS i OPI, a dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nasze spotkanie poprzedzi wydarzenie organizowane przez MKiDN poświęcone zagadnieniom czytelnictwa w Polsce. W drugim dniu Targów, 25.10 o godz. 10:00 podejmiemy niezwykle ważny dla branży temat, opracowywany na nowo przez zespół ekspercki PIK przy wsparciu środowisk księgarskich – Ustawa o książce. Także 25.10, wieczorem odbędzie się uroczysta Gala PIK-owy Laur.

Zaproszenia na wszystkie wydarzenia PIK wraz z szczegółowym programem spotkań otrzymacie Państwo na początku października.

 


9. Najlepszy Podręcznik Akademicki

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych zaprasza do udziału w Konkursie na Najlepszy Podręcznik Akademicki. Nadsyłanie podręczników i skryptów akademickich do 15.09.2013. Konkurs towarzyszy XVII edycji Poznańskich Dni Książki nie tylko Naukowej (9–11 października 2013 r.).


Sporządził zespół Biura PIK

Powiązane komunikaty

Więcej komunikatów

W skrócie

Komunikaty i bieżące informacje Biura PIK oraz najnowsze informacje branżowe w Twojej skrzynce e-mail. Zamów bezpłatny newsletter!

Strefa członków PIK

Pełny dostęp do treści serwisu dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Przystąp do PIK

By stać się członkiem PIK, wystarczy wypełnić deklarację członkowską. Lorem ipsum dolor sit amet enim.

Dowiedz się więcej