PL EN

Polska Izba Książki ul. Oleandrów 8 00-629 Warszawa

Badanie "Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce"

Badanie "Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce"

Polska Izba Książki prowadzi od 2013 roku rozległe badania „Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce”. Pierwszy etap badania prowadziły w latach 2013-2014 na zlecenie PIK Fundacja Centrum Badań Opinii Społecznej (CBOS) oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy OPI-PIB). Celem badania był opis zmieniających się codziennych nawyków czytelniczych, które obejmują obok książek, także inne teksty. Przedmiotem badania PIK jest więc szeroko pojęte czytanie, obejmujące konsumpcję różnych tekstów na wszelkich możliwych nośnikach. Takie ujęcie pozwala wyjść poza alarmistyczne doniesienia o upadającym czytelnictwie książek. Badanie PIK koncentruje się na wielostronnym opisie zmieniających się kulturowych nawyków czytelniczych oraz na wyjaśnieniu źródeł tego procesu.

Raport końcowy pierwszego etapu oraz informacja prasowa z roku 2014 dostępne są do pobrania poniżej.

Kontynuacja badania w roku 2015 pozwoli obserwować kierunek i natężenie zmian kulturowych w obszarze postaw czytelniczych. Prace ankietowe i analityczne poprzedza przegląd dra hab. Janusza Kosteckiego i zespołu GAB Media 34 badań postaw czytelniczych, jakie w latach 2010-2014 były wykonane w Polsce. To pierwsza krytyczna prezentacja różnorodnych pod względem zagadnień jak i metodologii badań czytelnictwa. Jej wyniki proszą o poważną dyskusję naukowców nad standardami badań, które pozwoliłyby rzetelnie uchwycić i zinterpretować toczące się procesy. Twórcą badania ankietowego w roku 2015 jest firma Millward Brown. Kierownikiem projektu ze strony PIK jest dr Paweł Kuczyński.

Raport końcowy drugiej edycji badania dostępny jest do pobrania poniżej. Najważniejsze dane i wnioski wydane zostały w styczniu 2016 r. w formie papierowej publikacji pt."Książki w codziennym życiu Polaków". Książka dostępna do pobrania poniżej.

Projekt „Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce” jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Obserwatorium Kultury.

 

 

 

 

 

 

Do pobrania:

Prezentacja drugiej edycji badania ilościowego PIK

Książki w codziennym życiu Polaków, wyd. PIK, Warszawa 2015

Raport końcowy z drugiej edycji projektu badawczego Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce - analiza i kontynuacja, 2015 r.

Raport końcowy z projektu badawczego Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce 2013-2014

Informacja prasowa. Zakończona pierwsza edycja badania Polskiej Izby Książki „Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce”.

Badanie założycielskie, prezentacja CBOS

Badanie założycielskie, raport CBOS

Rynek książki, raport PIK

Badanie zwyczajów czytelniczych, raport OPI PIB

Badanie etnograficzne, raport OPI PIB

 

Strefa członków PIK

Pełny dostęp do treści serwisu dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Przystąp do PIK

By stać się członkiem PIK, wystarczy wypełnić deklarację członkowską. Lorem ipsum dolor sit amet enim.

Dowiedz się więcej